Filosofien bak Renholdskalkylen

Renholdskalkylen er et alt-i-ett verktøy ment for kalkulering av tid og kostnad knyttet til renhold.
Med Renholdskalkylen lages meget treffsikre renholdskalkyler, oversiktlige renholdsplaner og andre nødvendige rapporter i ett og samme verktøy.


Virksomheter som bruker Renholdskalkylen, får full kontroll på kostnadene og arbeidstiden knyttet til hvert enkelt renholdsoppdrag, som også vil gi en mer kostnadseffektiv ressursstyring. I en kost / nytte vurdering fremstår verktøyet som en rimelig investering om man ser på den potensielle verdiskapningen det kan gi.

Styrken i verktøyet er at man kommer raskt i gang med å produsere oversiktlige og pålitelige pris- og kostnadskalkyler. Vår filosofi er at renholdsplanleggere skal bruke tiden på å planlegge renhold og Renholdskalkylen er et verktøy som legger til rette for akkurat det. Det stilles ingen krav til konfigurering av nøkkeltall eller ytelse, definering av rom, gulvbelegg, metoder eller andre parametere da dette allerede er integrert i systemet. Det er likevel enkelt å gjøre tilpasninger dersom et renholdsobjektet har avvik fra de forhåndsdefinerte ytelsene.

Renholdskalkylen støtter daglig renhold, frekvensbasert renhold, behovsbasert renhold og INSTA800 basert renhold. I tillegg er det mulig å registrere annet tidsbasert arbeid, periodisk arbeid med mer.

Ved import av tegninger er Renholdskalkylen helt formatuavhengig. Dette er løst ved at det er fysiske tegninger som skannes inn eller CAD-tegninger som konverteres til PDF eller JPG format, og legges til grunn for det videre arbeidet i tegnedelen av Renholdskalkylen.

Verktøyet har også en svært fleksibel løsning for masseendring, som gjør at store bygg kan rekalkuleres på et øyeblikk ved f.eks. endring av frekvenser, gulvbelegg, metoder med mer.

Renholdskalkylen er et hyllevareprodukt, og for å kunne holde en prisbasert kostnadsmodell, er det ikke rom for å gjøre kundespesifikke endringer i systemet.

Systemet er utviklet i Embarcadero RX RAD Studio 10.2 Tokyo (tidligere Borland Delphi) og kjører på alle kjente Windows plattformer samt Linux Wine. Systemet kan leveres både som 32 bit eller 64 bit.

Systemet installeres som en Microsoft MSI installasjon som forenkler installasjonen og oppgradering senere uten å måtte avinstallere applikasjonen først. Hovedsakelig er Renholdskalkylen en skrivebordsapplikasjon som installeres lokalt på den enkelte maskin, men vi har også flere kunder som kjører det på Windows Terminal Server.

Systemet kan også kjøres på servere som er 100% lukket for omverdenen. Det kreves ingen internettilgang hverken under oppstart eller drift av systemet. For mange kunder vil det bety ekstra sikkerhet for de data som systemet produserer.

Det kreves heller ingen 3. parts verktøy, slik som databasemotorer eller lignende. Systemet kan også både lese og generere ekte Excel filer uten at Excel er installert på den enkelte maskinen! Alt ligger innebygget i applikasjonen. De utarbeidede kalkylefilene lagres som selvstendige filer i filstrukturen på samme måte som Word, Excel, PowerPoint dokumenter osv.

Vi er også eneste leverandør av renholdskalkyleverktøy som har opplæring og support direkte på brukerens eget utstyr via fjernstyringsprogrammet TeamViewer.

Via våre samarbeidspartnere holder vi også skreddersydde kurs for firmaer og enkeltpersoner. Kontakt oss for nærmere informasjon.