SAMARBEID MED MERVERDI

Ren fordel i samarbeid med Sota Data AS

Ren Fordel er en nærings- og interesseorganisasjon som arbeider for alle typer virksomheter i Norge innenfor renhold- og eiendomsservicebransjen, herunder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-området), inkludert organisasjoner og bedrifter med et ideelt formål, både innen privat og offentlig sektor. Ren Fordel har tre fokusområder – miljø, innovasjon og digitalisering.

Visjon

Det gir en «ren» fordel å være medlem av Ren Fordel. Med et medlemskap i Ren Fordel oppnår små og mellomstore virksomheter de samme innkjøpsbetingelser som de store…
Ren Fordel selger medlemsfordeler som gjør de små og mellomstore virksomhetene konkurransedyktig. Vi skal være medlemmenes beste samarbeidspartner innen renhold og Eiendomsservice. Ren Fordel skal være den foretrukne interesse/bransjeorganisasjonen for virksomheter innen renhold og Eiendomsservice.

I en slik sammenheng har Ren Fordel som bransjeorganisasjon inngått samarbeid med dedikerte partnere innen ulike tjenestegrener i fagområdet. I denne sammenheng er vi opptatt av å legge til rette fordelaktige løsninger for våre medlemmer.

Gode verktøy er noe som gjør nesten enhver jobb enklere. Som et medlem i Ren Fordel får du tilgang til gunstige avtaler på en rekke digitale verktøy som prosjekteringsverktøy, Intranett, CRM-system og mer. Vi samarbeider tett med våre partnere for å levere de verktøyene du trenger.

Vi er derfor stolt over å ha etablert samarbeid med Sota Data AS, som har sin absolutte styrke i et meget brukervennlig konsept av tegningsbasert digital planlegging- og kalkyleverktøy med lavt brukergrensesnitt.

– Og for å ikke å glemme en helt unik og støttende support – som du skal leite lenge etter, og det uten at det koster deg noe ekstra!

Ren Fordel

post@renfordel.no

Henning Andreassen har lang erfaring innen renholdsbransjen. Han har etablert to renholds,- og kantinefirma og jobber i dag som daglig leder i Pan Renhold & Kantine AS.

Henning er en av dem som har lengst erfaring innen SOTA Planning og tilbyr kurs i hvordan bruke SOTA for kalkulasjon og drift av renholdsoppdrag.

Henning er en av medlemmene av Fagrådet i bransjeorganisasjonen Ren Fordel.

Henning Andreassen